swartland-pre-premer-header-4

Our School

Swartland Pre-Primêr is ‘n onafhanklike Pre-Primêre skool. Graad R kleuters se kurrikulum en werkskedule word deur die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) voorgeskryf. Pre-Graad R (vanaf 3jaar) word ook aangebied, asook vanaf 2020 het ons 'n 2 - 3jaar klassie ook begin (potty training" word ook gedoen)

Visie

Swartland Pre-Primêr se visie is:  Om aan elke kleuter gedurende sy/haar jaar by ons die nodige voorbereiding vir skool te bied, maar tegelykertyd die ruimte en veiligheid van kindwees te benadruk.

Mission

  • To provide education to all learners irrespective of race, language or culture
  • To provide education on grounds of Christian principals – but to also allow religious freedom so that every learner can live his or her religion and culture
  • To let every child develop his or her personality
  • To create a happy and safe environment for learning within the bounds of team work and discipline
  • To strive to get every pupil school ready on emotional and academic level
  • To allow our teachers to develop and participate in workshops in order to be the best they can be in conjunction with the parents and the community

 

By Swartland Pre-Primêre skool wil ons graag saam met u as ouers werk om u kind se volle potensiaal te ontwikkel en te ontgin. Liefdevolle dissipline skep sekuriteit en positiewe motivering help dat leerders hulle takies en werk doelgerig uitvoer.

i am in preschool

I am not built to

sit still,

keep my hands to myself,

take turns,

be patient,

stand in line,

or keep quiet

All of the time.

I need:

Motivation,

Novelty,

Adventure

and to

engage the world with my whole body.

Let me play.

(Trust me, I’m learning)