swartland-pre-premer-header-4

Ons kleredrag / Our schoolwear

Skool kleredrag is nie verpligtend nie / School wear is not compulsory.

 

Contact the office  022-4823140 for the prices of school wear/ kontak die kantoor 022-4823140 vir pryse van kleredrag