swartland-pre-premer-header-4

2021 SKOOL- EN NASORG FOOIE / SCHOOL - & AFTERCARE FEES

2021 SKOOL FOOIE/ School Fees - R980.00pm x 11 maande/months (Januarie  -  November)

School Hours / Skool ure : 7:00 - 12:40

2021 Nasorg Fooie / Aftercare Fees - R640.00pm x 11 maande/months (January - November)

Nasorg ure / Aftercare hours: 13:00 - 17:30

2021 - 2-3jaar Klassie / 2-3year Class - R1750.00pm x 11 maande/months (January - November)