swartland-pre-premer-header-4
Skool kleredrag is nie verpligtend nie / School wear is not compulsory.   Contact the office  022-4823140 for the prices of school wear/ kontak die kantoor 022-4823140 vir pryse van kleredrag
COVID CHALLENGES!!! Have a look at what we have done this year to make things more interesting for our parents and learners. Videos and photos will show you how excited and participative our learners are. A Big thank you to our sponsors.
The above video contains important information for new learners and parents who will not be able to attend the information session for 2021. Die bo-staande video bevat belangrike informasie vir alle nuwe leerder en ouers wat nie die inligtings sessie sal kan bywoon nie.
2021 SKOOL FOOIE/ School Fees - R980.00pm x 11 maande/months (Januarie  -  November) School Hours / Skool ure : 7:00 - 12:40 2021 Nasorg Fooie / Aftercare Fees - R640.00pm x 11 maande/months (January - November) Nasorg ure / Aftercare hours: 13:00 - 17:30 2021 - 2-3jaar Klassie / 2-3year…