swartland-pre-premer-header-4
OPEN DAY - Wednesday 29 May 2019 - 18:00.  All 2020 parents and children are most welcome.  Meet the teacher and staff.
OPE DAG - WOENSDAG 29 MEI 2019 vanaf 18:00.  Alle 2020 ouers en kleuters is baie welkom.  Kom ontmoet die klasjuffrou en personeel.
Grandparentsday / Oupa/Oumadag - Friday /Vrydag 26 April 2019 from 8:00 - 12:00 10:30 - 11:15 - Puppetshow/Poppekas : Theme/Tema : As die Kat weg is ( Respek & Verantwoordelikheid)  
Oueraand Woensdag 15 Mei 2019 is ons . Ezette Fourie - Arbeidsterapeut - gaan ons gasspreker wees - "Boustene van die Kind". Kom luister saam . Geleentheid om die vrae te vra, waaroor u dalk wonder?! Parent Meeting Wednesday 15 May 2019 - Ezette Fourie - Occuational Terapist will be…