swartland-pre-premer-header-4

General Info

Skoolfonds

Die skoolfonds vir 2021 is  R10 780.00 per jaar - betaling per Debiet/stoporder/EFT

  • R980,00 per maand vir 11 maande (Januarie tot November) – betaalbaar voor 7de van elke maand asb
  • Of, die volle bedrag voor/op 31 Januarie 2021 vereffen word kwalifiseer u dan vir ‘n korting van 5%.
  • 2-3 Jaar klas vir voldag R1750.00 per maand vir 11 maande (potty training" ingesluit).
  • 2021 NASORG FOOI - R640.00per maand (Januarie tot November).

NOTE:  We prefer Debit order or Electronic payments, the banking details are:

ABSA Bank Malmesbury

Swartland Pre-Primêre Skool

Account : 380 820 315

Branch code: 334-307

Ref: Child's Name & Surname

Your child’s name and surname MUST accompany the payment as reference.  Internal bank transfers can be done, but the costs are very high and are incurred upon the school. If you pay cash at the school, please ensure to receive a receipt. Please do not send money to school with your child.

Indien ouers versuim om skoolgeld te betaal, word dit aan prokureurs oorhanding om die invorderings namens die skool te doen en regskoste en rente sal die nie-betalende ouers se verantwoordelikheid wees.

Skooltye

Amptelike skoolure is vanaf 08:00 tot 12:40. Die skool is reeds vanaf 07:00 oop vir ouers wat vroeër begin werk. Kinders wat nie by nasorg bly nie, kan tot 13:00 afgehaal word.

Dress code

The children must preferabally wear old clothes to school, since we can bake delightful mudcakes in the sandpit and playing and learning can be messy fun!

Food

Healthy bodies make healthy minds! Please pack wholesome food and absolutely NO sweets, cake, carbonated cooldrinks and junk food. Only on FRIDAYS pupils can be surprized with either a cookie, chips or a sweetie. When it is your little one’s birthday, please make arrangements with your teacher beforehand if they are bringing party packs to school.

Medisyne

Kleuters mag geen medisyne of pille skool toe bring nie. Dit sluit vitamienpille in. As jou kleuter nasorg toe gaan, tref asb reëlings met die skool in verband met die medikasie.

Adresverandering en telefoonnommer veranderinge

Alle adres- en foonnommerveranderings moet aan die skool deurgegee word, dit is baie belangrik indien daar ‘n noodgeval is.

Aftercare

This facility is only for enrolled learners at our school and Grade 1 pupils who were previously pupils in our school.  Aftercare times are from after school until 17:30. No food is provided so parents must please pack a separate lunch box for aftercare.  Aftercare is open during school holidays from 7:00 – 17:30. Public holidays: closed.

Cost: R640.00 / month x 11 months for Pre Primary

         R640.00 / month for Grade 1 pupils

Aansoekvorm vir Swartland Pre-Primêr

Kliek op die skakels hieronder om die dokumente af te laai, dit te print, voltooi en epos na : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Click on the links below to download documents, print, complete and email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aansoekvorms / Application Forms - 2022